Ruiter- en menroutes in het Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is een gastvrij gebied voor recreanten met paarden. Er liggen met borden gemarkeerde ruiter- en menroutes met een totale lengte van 57 kilometer.

Ook buiten het Dwingelderveld ligt nog eens 13 kilometer aan paardenroutes. Een klein deel hiervan is ruiterpad en niet geschikt voor mencombinaties. Ook buiten het Nationaal Park liggen delen van de routestructuur. De paden sluiten aan op de routes die beschreven staan in de gids "Men- en ruiterroutes Drenthe".
Download nieuwe overzichtskaart paardenroutes

Vanaf diverse parkeerplaatsen, zoals bij het bezoekerscentrum Ruinen (Benderse) en bij het Oriëntatiecentrum Spier (Spieregerweg) kan gestart worden. Download hier de overzichtskaart (pdf, 391 kB) voor de paardenroutes Dwingelderveld.

Nieuw zijn de ruiterroutes in het Lheederzand. Deze zijn met een groene stippellijn aangegeven. Recreanten mogen in het gebied niet afwijken van de paden. Ook mogen paarden niet aan de randen van veentjes gedrenkt worden, om te voorkomen dat kwetsbare oeverplanten beschadigd worden.
Kralo+½rheide DV