Informatieavonden verbetering water en natuur Spier Moraine goed bezocht


De twee informatieavonden die deze week gehouden zijn over de verbetering van water en natuur in het gebied Spier Moraine zijn goed bezocht. Op beide avonden kregen bewoners een toelichting op het ontwerp Inrichtingsplan en het Watergebiedsplan. Daarna konden bewoners vragen stellen over en ideeën inbrengen op deze plannen van de provincie Drenthe en het Waterschap Reest en Wieden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het vervolg van de invulling van het ontwerp Inrichtingsplan en het Waterbesluit.

2a7c9f45d090db5d1e25692df429a903

De plannen maken deel uit van de tweede module van het project Inrichting Dwingelderveld. Het doel van de plannen is het opheffen van de verdroging van de natuur en het voorkomen van wateroverlast in het landbouwgebied en het natuurgebied geschikt maken voor opvang van water bij extreme neerslag. Ook de aansluiting van het ecoduct op de aangrenzende natuur ten oosten van de A28
richting Terhorsterzand, herinrichting van de natuur en herstel van de heide staan in de plannen.

De voorbereidende plannen liggen nu ter inzage tot 7 mei. Om het draagvlak in het gebied te vergroten willen de samenwerkende organisaties de maatregelen en oplossingen graag samen met de inwoners van het gebied tot stand brengen. Hier is veel overleg voor nodig. Op beide informatieavonden konden de bewoners zich aanmelden voor vervolggesprekken.

Het gebied Spier Moraine is 775 hectare en omvat het noordoostelijk deel van het Nationaal Park Dwingelderveld en een gebied aan de oostkant van de A28. De kosten voor deze tweede module zijn geraamd op 2,4 miljoen euro. De provincie draagt 1,1 miljoen bij. De overige 1,3 miljoen euro, waarvan 350.000 euro LIFE subsidie, zijn vrijgevallen middelen uit de eerste module van de Inrichting Dwingelderveld. De werkzaamheden zijn gepland voor de periode 2014-2016.