Fietsvlonders in nieuw fietspad Dwingelderveld zijn klaar


In het Dwingelderveld kun je nu over het water fietsen. De fietsvlonders in het 'nieuwe'  fietspad, dat parallel loopt aan de voormalige weg Lhee-Kraloo, zijn nu helemaal klaar.

vlonderbrug

De nieuwe vlonderbrug langs de voormalige weg Lhee-Kraloo...

Het nieuwe fietspad vanaf de Astron richting Kraloo, langs de Oude Hoogeveensedijk, is aangelegd in beton. De asfaltweg naast het nieuwe fietspad over de Kraloërweg wordt binnenkort verwijderd en vervangen door een zandpad. De aannemer heeft al een deel van het asfalt verwijderd en afgevoerd. Daarna zal ook een voorde, een doorwaadbare plaats, worden aangelegd. Fietsers rijden inmiddels over de nieuwe vlonder(brug).

Het is een van de recreatieve planonderdelen die door juridische procedures enige vertraging hebben opgelopen. Dit geldt eveneens voor de aanleg van een pad voor mensen met een beperking. Dit pad wordt pas na de winter aangelegd.
De aanleg van het fietspad begon in september.

De vlonders zijn over natte delen in het Dwingelderveld aangelegd. Het wordt daar de komende jaren steeds natter omdat de waterstand in het gebied omhoog gaat. Dat is goed voor de ontwikkeling van (heide)planten in het gebied. Fietsers en  wandelaars kunnen in natte perioden toch droge voeten houden; ze gaan over de vlonder heen en lopen of fietsen zo vlak boven het water. Een leuke ervaring!