Vernatting Dwingelderveld nu echt begonnen


De vernatting van het Dwingelderveld is begonnen. Afgelopen donderdag gaven de leden van de bestuurscommissie Dwingelderveld en andere betrokkenen daar het startsein voor. In grote eensgezindheid schepten de aanwezigen zand in leiding 20, de diepe afwateringssloot die het gebied doorkruist. Het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa, is nog steeds te droog. Met het dempen van leiding 20, en andere sloten komt daar verandering in.

Willem Urlings, voorzitter van de bestuurscommissie, gaf aan dat de fase van het afgraven van het projectgebied klaar was, en dat niets de vernatting meer in de weg staat. Daarna vertelde Marga Kool, dijkgraaf van waterschap Reest en Wieden, dat het oorspronkelijke watersysteem van het Dwingelderveld, zo veel mogelijk wordt hersteld, zodat het regenwater traag wordt afgevoerd. Daarom worden er sloten gedempt en wordt er bij een slenkpassage met het fietspad tussen Lhee en Kraloo een fietsvlonder aangelegd. Marga Kool nam daarop als eerste een schop ter hand en gooide een schep grond in leiding 20. Een voorbeeld dat alle aanwezigen met groot enthousiasme volgden.

Door de vernattingsmaatregelen gaat de waterstand in het gebied omhoog, waardoor natte heide en andere, bijzondere planten zich beter kunnen ontwikkelen. Ook wordt het gebied geschikt gemaakt om bij extreme weersomstandigheden water vast te kunnen houden en vertraagd af te voeren. Hierdoor zal er in dat soort situaties minder wateroverlast ontstaan langs de Ruiner Aa, en daarmee ook in Meppel.