Jaarlijkse houtvelling weer begonnen


In het Dwingelderveld is Staatsbosbeheer sinds kort bezig met de jaarlijkse velling van uitheemse boomsoorten. Het doel daarvan is het verminderen van het aandeel uitheemse boomsoorten, ofwel vellen voor natuurontwikkeling.  Ook worden wel bomen weggehaald om loofhout meer ruimte te geven en verjongingsvlakken te maken.

Een deel van het hout gaat weg als openhaardhout en de rest gaat naar de houtverwerkende industrie. Het oogsten vindt plaats in het najaar en winter en alleen onder bepaalde natuurvoorwaarden.

Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap in Nederland. In die gebieden oogst Staatsbosbeheer gemiddeld 338.000 m3 hout per jaar (=3% van houtverbruik in NL). Dit hout komt voornamelijk uit bossen waar houtproductie één van de doelstellingen is.

Houtoogst bij Kronkelpad. Foto: Staatsbosbeheer, Albert Henckel.

Nieuwe verharding voor fietspaden

Een aantal fietspaden is inmiddels voorzien van een nieuw soort verharding. Ook het zogenoemde ‘kronkelpad’ - het fietspad van Lhee naar het kantoor van Staatsbosbeheer - wordt voorzien van die nieuwe verharding. Daar wordt mee begonnen wanneer de vellingswerkzaamheden langs dat fietspad zijn afgerond.