Meesterwerk Nederlands Landschap


Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Zo ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. Het gaat om acht bijzondere fietsroutes verspreid over het land die aan de hand van kunst een link leggen tussen heden, verleden en toekomst van het landschap. Vanaf vandaag staat er ook een route over het Dwingelderveld bij.

Bijzonder: Op basis van de GPS op zijn mobiele telefoon krijgt de fietser in zijn oortje routeaanwijzingen en informatie over het gebied waar hij dan fietst, zonder steeds de telefoon erbij te hoeven pakken. Onderweg zijn een aantal stops waar op de telefoon historische kaarten en schilderijen van oude meesters én hedendaagse kunstenaars verschijnen. De fietser beleeft zo hoe de oude meesters eeuwen geleden datzelfde landschap voor zich zagen en vastlegden, maar ook hoe jonge kunstenaars dit landschap nu ervaren. De fietser wordt uitgenodigd om letterlijk bij het landschap stil te staan en met een andere, nieuwe blik naar het landschap te kijken.

Er zijn verschillende stops waarbij de fietser de gelegenheid heeft om in de app schilderijen en foto’s te bekijken en de toelichting die erbij zit te beluisteren. De fietser maakt op het Dwingelderveld kennis met een Nederlandse landschap van uitersten: door stuifduinen, langs vennen en havezathes, langs dobben en pingo’s en door bossen en heidevelden. En beleeft dit nationale park door de ogen van onder andere de schilders Sientje van Mesdag - van Houten, Carl Blechen, Jan van Goyen , George Hendrik Breitner en Willem Maris.

De app Meesterwerk Nederlands Landschap is gratis te downloaden via de Google Play store of de Apple store. Het is één van de projecten van ‘Ode aan het Landschap’. Het is de eerste in een nieuwe opzet van themajaren van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), in samenwerking met meerdere, wisselende, partners. Was tot nu toe vooral het doel van de themajaren het aantrekken en spreiden van zoveel mogelijk (inter)nationale toeristen, vanaf dit jaar ligt de nadruk, naast spreiding van bezoek, op een maatschappelijke opgave - in 2021 meer kennis, aandacht en waardering genereren voor het Nederlandse landschap. Meer informatie is te vinden op https://beleefdenationaleparken.nl/wat-te-doen/audioroute-nationaal-park-dwingelderveld