Nieuwe akkers in het Dwingelderveld


Vlak bij het Holtveen ligt een hogere zandkop die langere tijd als akker in beheer is geweest. Toen de pacht afliep heeft het ongeveer 20 jaar braak gelegen. In het begin werd het gehooid en later alleen nog begraasd met schapen en runderen. Nu is Staatsbosbeheer een samenwerking aangegaan met een landbouwbedrijf om een kruidenrijke akker aan te leggen. Een deel van dat gebied is al ingericht voor heischraal grasland. Het overige is voor 1/3 deel ingezaaid met rogge en 2/3 deel met boekweit. Het beheer is gericht op natuurinclusieve landbouw op een biologische wijze. Kruiden krijgen hier ook een kans, insecten en vogels kunnen daarvan profiteren.