Letterzetter - vervolg


Al eerder is gemeld over het kappen van bomen die door de letterzetter zijn aangetast. Er zijn hele stukken fijnspar bos dood gegaan doordat de letterzetter (kever) onder het schors, waar de sapstromen doorheen gaan, gangen heeft gevreten. Een deel van de dode bomen blijft staan en biedt volop voedsel en aan vogels, paddenstoelen en insecten. Zieke bomen die langs wegen staan zijn deels gezaagd om te voorkomen dat ze in hun geheel op de wegen vallen. Na de kapwerkzaamheden is het uitrijden van de stammen tot 15 april doorgegaan. Na het broedseizoen zullen de werkzaamheden worden afgemaakt. De open plekken zullen deels door natuurlijke verjonging worden opgevuld maar delen worden ook door Staatsbosbeheer ingeplant.