Heidebeheer Dwingelderveld


Momenteel zijn er machines zichtbaar in het Dwingelderveld. Deze werken aan het herstel van de heide. Dat is nodig, want het open heidelandschap groeit dicht door teveel voedingsstoffen, zoals stikstof. Planten die daarvan houden, zoals braam en pijpenstrootje groeien dan heel snel, wat ten koste gaat van zeldzame en kwetsbare soorten.

Door te maaien, plaggen en chopperen (een grondbewerking die tussen maaien en plaggen in zit), probeert Natuurmonumenten weer ruimte te maken voor bijvoorbeeld de klokjesgentiaan. Het gemaaide materiaal gaat naar beide schaapskooien en wordt gebruikt als afdekmateriaal in de kooi.

Deze 'Natura2000 herstelmaatregelen' worden verspreid over enkele jaren op diverse plaatsen in het veld uitgevoerd, buiten het broedseizoen. Op die manier hebben mens en dier er zo min mogelijk last van.

In bezoekerscentrum Dwingelderveld kunt u meer informatie vinden over de heide en het heidebeheer. Ook tijdens excursies besteedt de boswachter er aandacht aan.