Evenement organiseren
Eén loket voor aanvragen vergunning en toestemming evenementen

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de toestemming voor georganiseerde evenementen in het Dwingelderveld via één loket afgehandeld.

We willen meer zicht krijgen op welke evenementen zich wanneer afspelen en in hoeverre die mogelijk negatief effect hebben op natuurwaarden en/of belevingswaarde voor andere bezoekers. Daarom willen we van ALLE georganiseerde activiteiten minimaal een melding ontvangen.

Check hieronder in welke categorie uw activiteit of evenement valt.

IMG_4441

Doel van de proef

Het betrof in eerste instantie een proef voor 1 jaar. Aan het eind van 2019 is de effectiviteit van het loket geëvalueerd. De kosten voor de pilot en toestemmingsverklaring werden in 2019 gedekt door het Nationaal Park (gefinancierd door de provincie Drenthe). Begin 2020 is besloten de proef nog met een jaar te verlengen, om zo enkele verbeteringen te kunnen uittesten. Door Covid 19 kon in 2020 geen ervaring opgedaan worden. Daarom is de proef nogmaals verlengd tot eind 2021.

Het doel van de proef is meervoudig:

 • een duidelijk loket voor alle aanvragen,
 • zicht op evenementen die plaatsvinden en
 • betrekken van alle eigenaren, ook de particulieren
 • een eenvoudige procedure om zowel toestemming van de eigenaar als vergunning van de gemeente aan te vragen
 • bijdrage in de kosten voor afhandeling

Andere natuurterreinen Regionaal Landschap

De proef  met één loket geldt tot en met 2021 alleen nog voor het Dwingelderveld. Gaat uw evenement ook door andere natuurgebieden in de buurt, dan moet u daar volgens de daar geldende regels ZELF voor toestemming zorgen. U vraagt die toestemming bij de beheereenheid van de terreinorganisatie.

Afspraken in het kort

Algemene maatregelen die van organisatoren verwacht worden:

 • Vraag tijdig toestemming aan (minimaal 8 weken van tevoren (evenementen vergunning via gemeente of toestemming/melding via loket bezoekerscentrum)
 • Meld het evenement aan bij de activiteitenkalender op Drenthe.nl
 • Gebruik alleen paden die voor de activiteit bedoeld zijn (activiteiten buiten paden hebben ALTIJD toestemming van eigenaar nodig, ongeacht deelnemers aantal)
 • Beperk overlast voor andere bezoekers
 • Voorkom schade aan eigendommen van anderen
 • Ruim na afloop alles op, inclusief zwerfafval langs de route, herstel schade aan paden

Uitgebreide afspraken en voorwaarden (pdf, 272 kB)

© A.A. Henckel - IMG_3074

Particuliere eigenaren Dwingelderveld

Kleinere (particuliere) eigenaren worden vaak vergeten bij het organiseren van evenementen. Ook van hen is toestemming nodig als een route over hun eigendom gaat. Hier komt wel een extra aandachtspunt om de hoek, het is niet altijd bekend wie de eigenaar van een stuk grond is. Waar Natuurmonumenten en Staatbosbeheer overal bordjes hebben staan welke grond van hen is, is dat voor particulier eigendom niet het geval. En geregistreerde data van het Kadaster is niet openbaar toegankelijk.

Bent u particulier eigenaar met grond in het Nationaal Park, dan vindt u op deze site meer informatie over de proef met 1 loket

Recreatieondernemers in het Nationaal Park

Recreatieondernemers in de buurt van het Dwingelderveld die in hun vaste recreatieprogramma regelmatig activiteiten organiseren in het Dwingelderveld, kunnen hun recreatieprogramma voor het seizoen doorspreken met het loket. Op basis van de plannen ontvangt u advies of en zo ja voor welke activiteiten apart melding of toestemming nodig is.

Op tijd indienen

Een melding kunt u tot 4 weken voor aanvang indienen bij het loket.

Een aanvraag voor toestemming of vergunning moet op tijd binnen zijn. Voor een vergunning moet u minimaal 8 weken van te voren een aanvraag bij de gemeente indienen.

Voor alleen toestemming van de eigenaren dient u 8 weken van tevoren een volledig ingevuld formulier (zie rechtsonder op de pagina) met een route kaart in bij het loket.

Na het doen van de aanvraag of melding, volgen we achter de schermen verschillende stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de stappen en wanneer u ongeveer benaderd kunt worden voor meer informatie.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u nog vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het bezoekerscentrum. Tijdens openingstijden kunt u langskomen of bellen 0522-472951. Of digitaal een vraag stellen via loket@nationaalpark-dwingelderveld.nl