Cursus Gastheerschap voor recreatieondernemers


De Gastheerschapsdag, die op 8 November wordt gehouden, van 13.00 tot 17.00 uur, is oorspronkelijk alleen bedoeld als ‘opfrisdag’ voor de twintig Gastheerschapsbedrijven in het gebied, maar dit jaar zijn ook andere recreatiebedrijven in de ruime omgeving van het Nationaal Park uitgenodigd.

Gastheerschapsdag in teken van promotie eigen onderneming

Op de Gastheerschapsdag is Laurien van der Vaart gastspreker. Zij is adviseur op het gebied van recreatie en natuurbeleving, met veel ervaring op het gebied van activiteitontwikkeling in de natuur.

De Gastheerschapsdag staat in het teken van benutting van het gastheerschap voor promotie van de eigen onderneming. Ook het versterken van het ondernemersnetwerk krijgt veel aandacht.

Gasten de weg wijzen

Recreatie- en horecaondernemers in en rond de Nationale Parken treden op als gastheer of gastvrouw van ‘hun’ Nationaal Park. Zij kunnen hun gasten de weg wijzen in het gebied en vertellen over wat er speelt en welke activiteiten er zijn. Daarvoor krijgen ze een begincursus en vervolgens een jaarlijkse ‘opfrisdag’, alles georganiseerd door de professionele tak van het IVN, die de communicatie en educatie rond de Nationale Parken verzorgt.


Nieuwe cursus Gastheerschap in 2017

Bij voldoende belangstelling geeft Nationaal Park Dwingelderveld komend voorjaar opnieuw de cursus Gastheerschap voor recreatieondernemers. Deze cursus bestaat uit drie dagdelen en enkele veldbezoeken.

De cursus is bedoeld voor de huidige recreatieondernemers rond het Dwingelderveld, die nog geen Gastheerschapsbedrijf zijn. De ondernemers die de cursus hebben gevolgd ontvangen onder meer een Certificaat, en een Gevelbord om aan het bedrijf te bevestigen. Ook worden ze als Gastheerschapsbedrijf vermeld op de Nationaal Park-site, ontvangen ze alle persberichten en relevante folders en brochures van het Nationaal Park, en zijn ze de vanzelfsprekende gasten tijdens de jaarlijkse Gastheerschapsdag, die als doel heeft de bedrijven actueel te informeren over werkzaamheden en activiteiten in het gebied. Ook kunnen Gastheerschapsbedrijven deelnemen aan enkele veldbezoeken. Tenslotte is er ook een korte cursus voor medewerkers van deze bedrijven.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan a.wiewel@natuurmonumenten.nl