Nieuwe Dwingelderveld-lezingen in 2017 en 2018


Ook in 2018 worden in bezoekerscentrum Dwingelderveld de inmiddels traditionele Dwingelderveld-lezingen gehouden. Dat zijn inspirerende bijeenkomsten waar een gastspreker honderduit vertelt over interessante onderwerpen die te maken hebben met natuur, cultuurhistorie en landschap. Een overzicht.

26 oktober André Donker van Natuurmonumenten over de Marker Wadden; hij geeft uitleg over het ambitieuze project, en kijkt terug op het eerste broedvogelseizoen.

9 november Erik Bethlehem, medewerker van Natuurmonumenten, maakt bijzondere foto's. Hij vertelt hoe hij het Dwingelderveld beleeft.

18 januari 2018 Jantien de Boer, over de stilte op het platteland, naar aanleiding van haar recent verschenen boek Landschapspijn.

22 maart  Professor Jos Hooijmeijer (Rijks Universiteit Groningen) over trekvogelonderzoek met zenders.

24 mei John Smit (Kenniscentrum EIS) doet een boekje open over de vele soorten wilde bijen in het Dwingelderveld. In het gebied komen zelfs enkele soorten voor die nergens anders vliegen. Aanleiding is het rapport dat het Kenniscentrum vorig jaar samenstelde over kansen en bedreigingen voor bijen in het Dwingelderveld.

Het bezoekerscentrum is tijdens die bijeenkomsten geopend vanaf 19.00 uur. De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze, tot 21.30 uur.

Elke lezing wordt vooraf op deze website aangekondigd, met een verwijzing naar de website van Natuurmonumenten, waar belangstellenden zich kunnen aanmelden.