26 oktober: Dwingelderveld-lezing over Marker Wadden


De natuur in de Marker Wadden, de nieuwe eilandengroep in het Markermeer, leeft enorm op. Er komt weer leven in de bodem en het water. Het wordt een natuurparadijs voor vogels, vissen en... mensen. Op donderdag 26 oktober komt boswachter André Donker, bekend van radio en televisie, daar tijdens de eerste Dwingelderveld-lezing van het seizoen 2017-2018 honderduit over vertellen.

Marker Wadden voorjaar 2017. Foto: John Gundlach-3

Troebel water wordt helder - de natuur komt weer tot leven

De Marker Wadden, een project van Natuurmonumenten, zijn volop in ontwikkeling. In 2016 werd begonnen met de eerste fase - de aanleg van vijf eilanden. Deze krijgen natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Daardoor wordt het troebele water weer helder, en daarmee  komen waterplanten, vissen en schelpdieren terug, die op het menu staan van veel vogels. In helder water leven waterplanten, vis en schelpdieren. In rietkragen kunnen zeldzame vogels zoals blauwborst, zilverreiger en baardmannetje broeden. Duinen zijn goede rustplekken voor trekvogels zoals stern en plevier.

Marker Wadden, het tweede eiland, juli 2017. Foto: Boskalis

Een ambitieus project

Boswachter André Donker van Natuurmonumenten is nauw bij het project betrokken. Hij geeft tijdens de Dwingelderveld-lezing een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden, de oplevende natuur en geeft antwoord op allerlei vragen. Zoals: weten trekvogels de Marker Wadden al te vinden, broeden ze al op de eilanden? En hoe ziet de toekomst van het project eruit? Klopt het dat het de ambitie is van Natuurmonumenten om de archipel tot een omvang van 10.000 hectare te laten groeien? Het zou daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa zijn.

Vooraf aanmelden is nodig

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, aan de Benderse 22 bij Ruinen, is geopend vanaf 19.00 uur. De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze, tot 21.30 uur. Vooraf aanmelden is nodig. Koffie en thee zijn gratis. Toegang voor leden 4 euro, niet leden 7,00 euro.

De Marker Wadden zijn overigens nog niet toegankelijk voor publiek.


De natuur komt helemaal tot leven

Met de aanleg van de Afsluitdijk in de vorige eeuw, en later de Houtribdijk, werd het Markermeer - waarin de Marker Wadden worden ontwikkeld - omringd met dammen en dijken. Dat is de belangrijkste reden waarom de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en de natuurlijke balans verstoord raakte. Het bodemleven is dan ook vrijwel verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, wat een ramp is voor trekvogels.

Kaart-locatie-MW-V4-HR-22-aug-2016

Robuust natuurgebied in het hart van Nederland

Met de aanleg van de Marker Wadden pakt Natuurmonumenten een groot deel van de problemen aan. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Niet in de laatste plaats komt met dit project een robuust natuurgebied in het hart van Nederland tot stand dat voor de hele Nederlandse natuur belangrijk is.

In de toekomst wordt het grootste eiland van de Marker Wadden toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. In het hele gebied geldt nu nog een vaarverbod.