Nieuwe Dwingelderveld-lezingen eerste helft 2018


Ook in 2018 worden in bezoekerscentrum Dwingelderveld de inmiddels traditionele Dwingelderveld-lezingen gehouden. Dat zijn inspirerende bijeenkomsten waar een gastspreker honderduit vertelt over interessante onderwerpen die te maken hebben met natuur, cultuurhistorie en landschap. Een overzicht.

donderdag 18 januari 2018: Jantien de Boer, over de stilte op het platteland, naar aanleiding van haar recent verschenen boek Landschapspijn.

donderdag 22 maart:  Professor Jos Hooijmeijer, (Rijks Universiteit Groningen), onder meer over trekvogelonderzoek met zenders.

donderdag 24 mei: John Smit, (Kenniscentrum EIS), doet een boekje open over de vele soorten wilde bijen in het Dwingelderveld. In het gebied komen zelfs enkele soorten voor die nergens anders vliegen. Aanleiding is het rapport dat het Kenniscentrum vorig jaar samenstelde over kansen en bedreigingen voor bijen in het Dwingelderveld.


Aanmelden vooraf is nodig

Het bezoekerscentrum is tijdens de Dwingelderveld-lezingen geopend vanaf 19.00 uur. De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze, tot 21.30 uur.

Wegens de grote belasting voor deze lezingen is aanmelden vooraf nodig op de website van Natuurmonumenten. Foto: Axel Wiewel.

Elke lezing wordt vooraf op deze website aangekondigd, met een verwijzing naar de website van Natuurmonumenten, waar belangstellenden zich kunnen aanmelden.