Informatiebijeenkomst evenementenloket Dwingelderveld


Nationaal Park Dwingelderveld werkt aan eenduidige afspraken voor de organisatie van evenementen en activiteiten in het gebied. Dat moet de natuur, de andere bezoekers, de evenementorganisatie én de economie van de omliggende dorpen ten goede komen. Woensdagavond 7 februari lichtte een werkgroep van het Nationaal Park een eerste uitwerking toe aan ruim 50 organisatoren van evenementen en activiteiten en aan andere belangstellenden. Organisatoren waardeerden het dat ze in een vroeg stadium betrokken worden bij het voorstel.

promo foto DWV sept 2016 - weids

Uniek gebied

Het Dwingelderveld is uniek vanwege de uitgestrekte heide en de vele vennen en veentjes. Jaarlijks genieten een paar miljoen wandelaars en fietsers van dat landschap, van de planten en vogels die er leven én van de rust. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en een groot aantal particulieren beheren het gebied en dragen zorg voor het behoud van die unieke waarden. Een groeiend aantal bedrijven en organisaties ziet kansen voor (betaalde) activiteiten en evenementen in het Dwingelderveld, dat is goed voor de regionale economie. De activiteiten lopen uiteen van trailruns tot wandeldagen en van ruiterevenementen tot mountainbikewedstrijden.

Ruimte voor bezoekers en natuur

Het Nationaal Park Dwingelderveld wordt steeds populairder als plek om buiten te sporten en de natuur te beleven. Vooral in de schoolvakanties en op zondagen is het druk in het Dwingelderveld. Op die dagen leiden evenementen en georganiseerde activiteiten steeds vaker tot klachten van wandelaars en fietsers. Te veel recreatiedruk zorgt ook voor verstoring van broedende vogels en andere dieren in het natuurgebied. Op dit moment is dat nog geen groot probleem, maar we willen voorbereid zijn op de toekomst. Het Nationaal Park wil daarom samen met alle partijen zorgen voor een goede spreiding van de organisatie van activiteiten en evenementen in de tijd, zodat zoveel mogelijk evenementen door kunnen blijven gaan. Organisatoren in de zaal hebben veel opmerkingen over en suggesties voor de aanpassingen. Er zijn met name veel vragen gesteld over wat de aanpassing betekent voor activiteiten die al jaren plaatsvinden op zondag of gedurende het broedseizoen.infoavond recreatiezonering 7 feb 2018-2

Verbinden met de dorpen

Een betere regionale spreiding van de activiteiten om het Dwingelderveld te verbinden met de omgeving kan bijdragen aan het verlagen van de druk in het Dwingelderveld. Het landschap met de essen en brinkdorpen zijn onlosmakelijk verbonden met de historie van het gebied. Door een deel van de activiteiten daar te organiseren neemt de druk op de kern van het Dwingelderveld af. Organisatoren vragen aandacht voor het gebrek aan geschikte paden in het buitengebied. De paarden endurance bijvoorbeeld moet over officiële ruiterpaden. Die liggen er nauwelijks buiten het Nationaal Park. Daar zullen we dus mee aan de slag moeten. Verbindende paden buiten het Nationaal Park betekent ook dat het aantrekkelijker wordt om je tocht bij het dorp te starten.

Naar één loket

infoavond recreatiezonering 7 feb 2018-1Organisatoren van evenementen moeten nu bij alle terreineigenaren afzonderlijk toestemming vragen. Eén loket voor aanvragen van evenementen moet dat eenvoudiger maken. Daarvoor is steun vanuit de aanwezigen in de zaal. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wegen bij elke aanvraag af of er ruimte is voor de activiteit, zowel vanwege mogelijk andere activiteiten als kwetsbare natuurwaarden.

Bijdragen aan voorzieningen via Gebiedsfonds

Het onderhoud en vernieuwing van de recreatieve infrastructuur kost jaarlijks veel geld. Niet alle kosten worden gedekt door bijdragen van de Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Nationaal Park Dwingelderveld wil naar voorbeeld van Nationaal Park Drentsche Aa en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug een gebiedsfonds oprichten. Het is de bedoeling dat straks een bijdrage per deelnemer in het fonds gestort wordt, om daarmee projecten in en rond het Dwingelderveld te kunnen financieren. Het principe van een afdracht, zeker voor commerciële activiteiten, wordt door organisatoren ondersteund. Er zijn nog wel veel opmerkingen en suggesties gedaan voor het bepalen van de hoogte van de afdracht.

Verder uitwerken

We willen serieus aan de slag met de vele suggesties die gedaan zijn. De organisatie van Nationaal Park Dwingelderveld zal de vragen en kritische opmerkingen de komende weken laten bezinken en verwerken tot een aangepast voorstel. Afgesproken is om binnen afzienbare termijn een nieuwe bijeenkomst voor organisatoren te beleggen, waar de vragen, opmerkingen en aangepaste afspraken besproken worden.

Huidige afspraken blijven voorlopig gelden

Zolang er geen nieuwe afspraken zijn vastgelegd voor het aanvragen van toestemming, gelden de huidige regels. Dat betekent dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn om bij iedere eigenaar afzonderlijk toestemming te vragen. Eventuele administratiekosten moeten ook per eigenaar afgehandeld worden.

Reactie

Wilt u reageren naar aanleiding van de informatiebijeenkomt of bovenstaande informatie, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier.