Branden om heide in goede conditie te houden


Als de weersomstandigheden het toelaten worden deze week in het Dwingelderveld enkele kleine percelen heide gecontroleerd gebrand. Dit wordt gedaan om vooral de struikheide in een goede conditie te houden.

Het gecontroleerd branden van de hei vindt plaats onder toezicht van de brandweer, en medewerkers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De begroeiing brandt maar kort en oppervlakkig, zodat de ondergrondse delen van de plant niet verbranden.

Heidebranden is een maatregel die de conditie van heide verbetert. De heide verjongt zich, en de concurrentie door diverse grassen wordt verminderd. Het belangrijkste voordeel is dat de hoeveelheid stikstof in de begroeiing vermindert, waardoor een grassoort zoals Pijpenstrootje op achterstand wordt gezet. Dit gras verdringt de heide, als het niet in toom wordt gehouden.

Recreanten en bezoekers van het gebied kunnen het branden vanaf de paden volgen.