Nieuwe ruiterroutes in Dwingelderveld


Het netwerk van ruiterpaden in het Dwingelderveld is vernieuwd. In samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, en het Recreatieschap Drenthe hebben ruiters en menners drie dagroutes samengesteld van de bestaande ruiterpaden. Op sommige plaatsen zijn de tracés aangepast. Ook de verbindingsroutes met de omliggende dorpen worden nog verbeterd.

Brochure en plattegrond

Op dit moment werkt Staatsbosbeheer aan een brochure met kaart van de dagroutes. Deze is binnenkort in het bezoekerscentrum Dwingelderveld verkrijgbaar. Een plattegrond van de nieuwe routes is binnenkort te downloaden op deze website en de sites van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Het nieuwe schildje (boven) en nummer.

De nieuwe routes zijn bewegwijzerd met routepaaltjes met daarop een schildje. Op de parkeerplaats aan de Benderse wordt een bord geplaatst met een plattegrond van de ruiterroutes. De dagroutes, die elk achttien kilometer lang zijn, hebben een eigen kleur gekregen, en zijn op de kruispunten genummerd. Dat maakt het gemakkelijker om van route te veranderen of om de route in te korten of te verlengen. Ook is de oriëntatie in het gebied daardoor verbeterd.