Meer ruimte voor dieren op weg naar ecoduct maken


De komende weken wordt aan de oostzijde van het Dwingelderveld, tussen het heideveld en het ecoduct over de A28 ruimte gemaakt in een dicht bos met fijnsparren en Japanse lariksen. Hierin wordt een aantal bomen gekapt, zodat dieren van het ecoduct gebruik blijven maken.

Het ecoduct “Dwingelderveld” werd vijf jaar geleden aangelegd om het Ter Horsterzand en het Dwingelderveld op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden.  Zo kunnen allerlei soorten dieren zich vrij bewegen van oost naar west en terug.  Om die beweging in stand te houden moet de aan- en aflooproute voldoende boomvrij zijn.

Het ecoduct over de A28. Foto: Staatsbosbeheer, Albert Henckel

Het ecoduct, kijkend in westelijke richting (Ter Horsterzand naar Dwingelderveld)  met op de voorgrond het bos waar nu is gedund.

Sinds de bouw van het ecoduct wordt er al veel gebruik van gemaakt. Dassen, vossen en reeën steken geregeld over, en ook kleinere dieren maken gebruik van de natuurbrug: marters, muizen, salamanders en kikkers en konijnen, passeren geregeld de wildcamera’s die daar zijn opgehangen.