Bosbeheer in het Dwingelderveld – Ter Horsterzand


Staatsbosbeheer is begonnen met onderhoud van het bos op het Ter Horsterzand en het noordelijk deel van het Dwingelderveld. Door het kappen van de lariksen krijgen de overgebleven inheemse soorten meer ruimte. De werkzaamheden duren enkele weken waarbij vooral Japanse lariksen worden gekapt. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin oktober afgerond.

Bosbeheer Ter Horsterzand. Foto: Staatsbosbeheer, A. Henckel

Vanaf het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw heeft Staatsbosbeheer bos geplant op het Ter Horsterzand. Soorten zoals fijnspar, Japanse lariks, grove den, Oostenrijkse den, inlandse eik en berk werden hiervoor gebruikt. Het hoofddoel van de toenmalige aanplant was  houtproductie. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer het accent verlegd naar natuurbehoud en recreatie, waarbij de houtproductie niet op de eerste plaats komt.