Niet veel schade door droogte voorjaar en zomer


De langdurige droogte van afgelopen voorjaar en zomer heeft nauwelijks effect gehad op de natuur in het Dwingelderveld. Toch hadden eiken in het voorjaar wel last van rupsenvraat. Veel eiken waren kaalgevreten en moesten hun reserves aanspreken om voor een tweede keer blad aan te maken.  Ook kraai- en struikheide – leden onder de droogte.

Delen kraaiheide en stekende wolfsklauw verdroogd

Veel kraaiheide – en vooral delen van de plant – was door de droogte bruingekleurd. Hetzelfde geldt op verschillende plaatsen voor stekende wolfsklauw. Vervelend, want dit is een zeldzame soort die in het Dwingelderveld nog maar maar op een stuk of zeven groeiplekken staat. Struikhei heeft – ook in augustus - niet uitbundig gebloeid.

Kraaiheide had het zwaar. Foto: Axel Wiewel

Verder weinig van verdroging te zien

Wie in het Dwingelderveld rondgaat, ziet dat het voor de rest allemaal wel meevalt - Aan bomen en struiken in dit gebied is weinig van verdroging te zien. Hoewel er altijd wel enkele vennen zijn die ’s zomers droogvallen, hebben de meeste vennen in het gebied voldoende water gehouden, mogelijk dankzij de grote herinrichting van het gebied, enkele jaren geleden, waarbij vernatting een van de doelen was. Mooi voorbeeld is het Koelevaartsveen dat niet zo heel erg diep is maar deze zomer niet droog heeft gestaan.