Nieuwe Dwingelderveld-lezingen in het voorjaar


Begin 2019 organiseert het Nationaal Park opnieuw een aantal Dwingelderveld-lezingen. Het is de bedoeling één of twee bijeenkomsten te organiseren – gezien de gebleken grote belangstelling - met de wolf als middelpunt. De geplande lezing op 8 november moest eerder worden geannuleerd door ziekte van de spreker. Zodra meer bekend is over de datum van de lezing(en) wordt dat via deze website en die van Natuurmonumenten, de media, social media en de gastheerschapsbedrijven van het Dwingelderveld gemeld.

Lezingen van Theo Spek en Boer Sil

Twee lezingen staan nu al vast. Op donderdag 21 februari komt niemand minder dan de bekende hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek een verhaal vertellen met als thema: Leven op de rand van het plateau: de middeleeuwse landschappen van Zuidwest-Drenthe.

Theo Spek

Op donderdag 18 april is boer Sil te gast in het bezoekerscentrum. Deze groente- en graanteler bewerkt zijn 10 hectare land zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, en betrekt zijn klanten nauw bij zijn werkzaamheden. Kijk voor meer informatie op de website van Boer Sil.

Boer Sil aan het werk. Foto: Carmen Storck.

Aanmelden voor deze Dwingelderveld-lezingen kan vanaf 1 december op de website van Natuurmonumenten.


Achtergrondinformatie

Theo Spek: De landschapsgeschiedenis van Zuidwest-Drenthe is op diverse punten anders dan die in de rest van Drenthe. Dat komt vooral door de ligging van dit gebied op de rand van het Drents Plateau: eeuwenlang domineerden uitgestrekte veenwildernissen, broekbossen en natte heidevelden het natuurlijke landschap in deze streek. Slechts op enkele plekken staken drogere zandeilanden boven deze moerassen uit. Pas in de loop van de middeleeuwen kreeg de mens echt grip op deze wildernissen en wist deze door ontwatering en ontginning om te zetten in productief agrarisch gebied. Hoe zag de vroegere wildernis van Zuidwest-Drenthe er precies uit? Hoe zette de mens dit weerbarstige landschap in de middeleeuwen stap voor stap naar zijn hand? Welke rol speelde de toenmalige elite daarbij? En welke sporen van deze historische ontwikkelingen zien we nu nog in het landschap van Zuidwest-Drenthe terug?

Boer Sil: Veel contact met klanten

Sil Oostendorp, die wijd en zijd bekend staat als Boer Sil, vindt contact met zijn klanten, onder wie veel particulieren, enorm belangrijk. Onder het motto ‘Weet wat je eet’ gaat hij in gesprek met hen. "Mensen weten eigenlijk niet meer wat ze eten, of hoe een krop sla groeit, zegt Sil. “Doordat er tegenwoordig (te)veel schakels tussen de teler en de eindverbruiker zitten, krijgt de teler bijna niks meer voor zijn groenten en moet de eindverbruiker daar een forse prijs voor betalen. Op mijn zelfoogsttuin krijgt zowel de klant als de boer een eerlijke prijs voor zijn groenten.”

Bij Sil hebben consument en boer nauw contact met elkaar. Klanten mogen meepraten over allerlei onderwerpen, maar ook over toekomstplannen en eventuele uitbreiding van het bedrijf. Ze voelen zich zó verbonden met de tuin, dat sommigen komen helpen met voorzaaien of onkruid wieden,” besluit Sil Oostendorp.