Cursus voor alle liefhebbers van NP Dwingelderveld


Komend voorjaar wordt in Nationaal Park Dwingelderveld een cursus gegeven die bestemd is voor deelnemers met een groot hart voor het gebied. Liefhebbers van natuur en landschap die graag in het gebied komen en er gewoon meer van willen weten. In vijf bijeenkomsten en drie excursies vertelt een tiental bevlogen sprekers honderduit over dit bijzondere gebied.

Bos, water en heide in het Dwingelderveld. Daar lopen heel veel mensen warm voor... Foto: Axel Wiewel

Voor liefhebbers met een groot hart voor het gebied

De bijeenkomsten worden gehouden in het Nationaal Park vanaf eind maart, en lopen door tot medio september, met een pauze in juli en augustus. De cursus wordt ondersteund door Nationaal park Dwingelderveld, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, en het IVN.
De cursus is een initiatief van particuliere betrokkenen bij het Dwingelderveld.

Meer informatie over data, sprekers, deelnamekosten en aanmelding binnenkort via deze website en de site van Natuurmonumenten, berichten in de media, en via de Twitter-account @CursusPark.