Debatavond over "toekomst Dwingelderveld"


Wat is de toekomst van de natuur in Nederland en van Nationaal Park Dwingelderveld? Deze vraag staat centraal tijdens de Debatavond die op donderdag 24 oktober wordt gehouden in Buitencentrum De Poort in Ruinen.  De Debatavond wordt georganiseerd door dezelfde initiatiefnemers die de Cursus Dwingelderveld hebben opgezet die dit jaar door een dertigtal belangstellenden is gevolgd.

Onder leiding van Eric van der Bilt, oud-directeur van het Drents Landschap, spreken allerlei gebruikers van het gebied daar over dit onderwerp, aan de hand van een aantal stellingen.

Eerder dit jaar volgde ruim dertig deelnemers de nieuwe Cursus Dwingelderveld. Foto: Axel Wiewel.

Vier stellingen

Tijdens de Debatavond worden vier stellingen besproken. De eerste stelling gaat over beheer van het gebied en de wens om de beheermaatregelen in de toekomst uit te breiden naar aangrenzende landbouwgebieden. De tweede stelling gaat over de noodzaak om de gevolgen van te hoge uitstoot van stikstof en fosfaat en ​van verdroging goed te kunnen bestrijden. Zonder ​veranderingen in het agrarisch beheer en het waterbeheer in de omgeving wordt het behoud van een gaaf heidegebied een gevecht tegen de bierkaai.

Ruimte voor recreatie en natuurbescherming

De toekomst van het gebied komt ook in de derde stelling ter sprake. In het Dwingelderveld zal ruimte blijven voor diverse soorten recreatie, maar waar ligt de grens tussen recreatie en verstoring van de natuur?
De laatste stelling gaat over het regelmatig betrekken van "gebruikers" van het Dwingelderveld, dus recreanten, toeristen, omwonenden en andere natuurvrienden. Allemaal groepen die op verschillende manieren belang hebben bij het gebruik van het Dwingelderveld, en die nu nog te weinig gehoord worden.

Oprichting Dwingelderveld-groep

Aan het eind van de bijeenkomst gaat het gesprek over de manier waarop gebruikers van het gebied elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en ondersteunen, en vormen waarin zo’n "club" gegoten zou kunnen worden, zoals een vereniging, een contactgroep, een fanclub of een andere constructie. Buitencentrum De Poort is gevestigd aan Kloosterstraat 12 in Ruinen.

De cursus en de debatavond zijn financieel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Nationaal Park.


Aanmelden nodig op uiterlijk 21 oktober

Belangstellenden zijn welkom om aan deze gespreksavond mee te doen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, en eindigt om ongeveer 22.30 uur. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden is nodig op uiterlijk maandag 21 oktober via CursusDwingelderveld@gmail.com