Inzendingen Harry de Vroome Penning


Tot 11 april a.s. kunnen weer projecten en initiatieven worden voorgedragen voor de Harry de Vroome-penning bij het Drentse Landschap. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/bouwwerken of infrastructuur.

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden en haar schoonheid te laten zien.

Zijn inspirerende ontwerpende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden en houden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levend te houden. De Harry de Vroome Penning wordt door stichting Het Drentse Landschap uitgereikt op advies van de Werkgroep Harry de Vroome.

Werkgroep Harry de Vroome op locatiebezoek bij de uiteindelijke winnaar HdV-penning 2018 - Foto Frans Beune

Categorieën

Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden met het accent op de ruimtelijke aspecten ervan.

Er zijn twee categorieën:

  1. Prijs voor een toonaangevend en inspirerend idee, project of initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het landschap, de natuur en/of het (culturele)erfgoed in Drenthe
  2. Aanmoedigingsprijs als beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief

Tot 11 april a.s. kunnen projecten, ideeën of initiatieven die in aanmerking komen voor de penning 2020 voorgedragen worden.


Schaapskooi Ruinen - Foto - Het Drentse Landschap - Frans Beune

Eerdere winnaars

  • 2018 – Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen.
  • 2016 – Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld.
  • 2014 – Architect Cor Kalfsbeek en landschapsarchitect Ank Bleeker voor hun samenwerking bij de realisatie van nieuwe landgoederen in Drenthe.