Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld


Onlangs is het rapport Praktijkproef heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld (Dwingelderveld) - Resultaten 2011-2018 gereed gekomen. In dit rapport laten de samenstellers zien dat het herstel van het heidelandschap in de voormalige enclave Noordenveld voorspoedig verloopt. De revolutionaire inrichtingsvorm compleet met het gebruik van mineralen en heideplagsel heeft er voor gezorgd dat zeven jaar nadat de laatste bulldozer het veld ruimde er al een echt heidegebied is ontstaan. En er groeit niet alleen maar heide, nee, ook bijzondere soorten als klokjesgentiaan, gevlekte orchis en rugstreeppad hebben zich er gevestigd. De slangenarend zocht er geregeld naar verse slangen. Kortom, natuurherstel werkt, dat toont dit rapport aan. Je kunt het complete rapport hier vinden. Overigens, de universiteit van Antwerpen en het Willem Beijerinck Biologisch Station zetten het onderzoek in afgeslankte vorm nog een aantal jaren voort, want van een laboratorium in het vrije veld als het Noordenvels is er geen tweede te vinden!

Noordenveld DV 14-08-19