Geen honden meer toegestaan in het begrazingsgebied Echtenerzand


Staatsbosbeheer gaat vanaf dinsdag 26 mei (tijdelijke) borden plaatsen rond het begrazingsgebied Echtenerzand (Bij Echten in het Ruinerwold) Hierop staat aangegeven dat (aangelijnde) honden niet meer toegestaan zijn. Staatsbosbeheer heeft dit besloten vanwege herhaaldelijke aanvallen door honden op schapen.

In oktober 2019 zijn hiervoor extra informatiepanelen geplaatst met daarop de uitleg dat bezoekers de honden aan de lijn moeten houden omdat vee en loslopende honden echt niet samengaan. Na een periode van intensivering van het toezicht is helaas gebleken dat dit niet afdoende bleek om de schapen van het Echtenerzand te kunnen beschermen. Vandaar dat Staatsbosbeheer niet anders meer kan doen dan honden te weren uit dit gebied.

Wel blijft de rode wandeling met aangelijnde hond te bewandelen, hiervoor legt Staatsbosbeheer een kleine omleiding aan waardoor het begrazingsgebied volledig buiten de route valt.

Bron: Staatsbosbeheer Zuidwest Drenthe