Natuurherstelmaatregelen Dwingelderveld


Werk in uitvoering

Natuurmonumenten is ook deze herfst weer hard aan het werk in Nationaal Park Dwingelderveld.

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen, bramen, jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten. En dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren.

Wat doen we?

In het Dwingelderveld gaat het om een pakket aan maatregelen. Om verdroging van de vennen tegen te gaan, kappen we bomen en verwijderen we opslag van jonge boompjes langs de venranden. Dat is bijvoorbeeld aan de hand bij de Dwingeler IJsbaan. Om het areaal aan heide te vergroten, kappen we selectief bomen en verwijderen we jonge boompjes. Dat speelt bijvoorbeeld in de Anserdennen. Daarna zullen we stobben verwijderen, plaggen en maaien. Dit gebeurt op verschillende plekken in het Dwingelderveld. En er vindt op verschillende plekken weer drukbegrazing plaats, onder andere bij de Anser IJsbaan.

Bij al deze maatregelen werkt Natuurmonumenten nauw samen met andere terreinbeherende organisaties en de Provincie Drenthe.

Wat betekent het voor aanwonenden en bezoekers?

Met een ecologische check vooraf, de terreinomstandigheden van het moment en met zorg voor de omgeving, maakt Natuurmonumenten voortdurend een afweging wanneer de maatregelen uitgevoerd moeten worden. We kunnen waarschijnlijk niet voorkomen dat bezoekers enige overlast ondervinden.

Meer info?
Kijk op onze site https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurherstelwerkzaamheden-het-dwingelderveld-starten-weer voor meer informatie.

Hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u altijd bellen met onze projectleider Randy Leeper, tel.: 06-22 16 12 65.


Plaggen bij fietspad Benderse (foto Natuurmonumenten)