Werkzaamheden entree bezoekerscentrum Dwingelderveld


Na 15 jaar was de heide bij de entree van het bezoekerscentrum uitgeput. Grassen en bramen namen het over. Nu wordt de voedselrijke bovenste grondlaag weggehaald en in plaats daarvan zand opgebracht. Het ven, waar in de zomermaanden talloze kinderen zoeken naar waterdiertjes, wordt weer opener gemaakt en verdiept.

De entree van het bezoekerscentrum geeft je straks een voorproefje van wat je verderop in het Dwingelderveld ook kunt zien: hogere delen met struikheide en kruiden als zandblauwtje en tormentil. Op de lagere delen groeit een mengsel van dop- en struikheide, met daarbij beenbreek en pinksterbloem. De jeneverbessen die er stonden waren ziek. Er worden nieuwe aangeplant. Ook gagelstruiken en koningsvarens horen erbij.

Het ven was in de loop van de jaren behoorlijk dichtgegroeid. Door water- en oeverplanten weg te halen ontstaat er weer licht en ruimte. Ook wordt het ven deels verdiept. Daardoor biedt het weer een goed onderdak aan kikkers, padden, salamanders en tal van waterinsecten die hier leven.