Onderzoek sieralgen Dwingelderveld


De kans is groot dat je nog nooit een sieralg gezien hebt. Niet zo verwonderlijk, want ze zijn slechts enkele millimeters groot. Je hebt een microscoop nodig om ze te kunnen bekijken. Maar de aanwezigheid van sieralgen in vennen en poelen stemt de natuurbeheerder heel tevreden: het betekent dat de waterkwaliteit in het natuurgebied goed is. Daarom inventariseren onderzoeksbureaus en vrijwilligers regelmatig en gedurende een groot aantal jaren flora en fauna voor Natuurmonumenten. En dat is van groot belang.

Het belang van sieralgen

Sieralgen komen vooral voor in vennen en poelen in natuurgebieden. In Drenthe komen ongeveer 500 soorten voor, in het Dwingelderveld een kleine 250. Aan de hand van de soorten en de hoeveelheid kunnen de onderzoekers bepalen hoe het met de waterkwaliteit gesteld is. Maar ook wat voor effect droogte heeft op die minuscule organismen.

Invloed van droogte

Droge en natte omstandigheden wisselen elkaar af. Dat is de natuur. Maar als er gedurende drie jaar achter elkaar droogte optreedt, heeft het veel effect op het aantal soorten sieralgen. De afname was soms tot wel 46%!

Opsteker

Veel poelen en vennen in het Dwingelderveld hebben in de zomer van 2020 gedeeltelijk of helemaal droog gestaan. Waarschijnlijk is er echter, zelfs in de droogste periode, nog water bij de uitwateringssluis in het Kloosterveld blijven staan. In een watermonster van die poel zijn meer dan 50 soorten sieralgen gevonden. De meest bijzondere was een soort die nog nooit in Nederland was gevonden: Cosmarium vogesiacum. Bijzonder omdat deze sieralg vooral bekend is uit bergachtige streken!

Belang van onderzoeken

Inventarisaties en onderzoeken zijn de basis van beheer van en herstelprojecten in natuurgebieden. Daarom vinden er regelmatig en bij voortduring inventarisaties plaats. Naar planten, broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen en dus naar sieralgen. Hoe staat de natuur er voor? Is het beheer voldoende, moet het aangepast worden. Dankzij al die metingen, mede door een grote groep gepassioneerde vrijwilligers, kan Natuurmonumenten het beheer beter afstemmen: meten = weten.


Sieralg euastrum oblongum (foto: Marien van Westen)