Winterwerk in het Dwingelderveld


Staatsbosbeheer is in november begonnen met een aantal werkzaamheden in het Dwingelderveld. Het gaat om het maaien, plaggen en bekalken van vergraste delen van de heide; het plaggen en bekalken van een deel van een grasland en het dempen van sloten in het bos.

De werkzaamheden vallen onder het programma PAS, wat staat voor Programma Aanpak Stikstof.

Doordat er teveel stikstof neerdaalt in het gebied verzuren heidebodems te sterk en hebben planten moeite om te kiemen of te groeien. Door er steenmeel over te strooien wordt er over een langere periode kalk aan de bodem afgegeven. Kiemende planten hebben daardoor meer kans om te overleven.

De werkzaamheden maaien en plaggen zijn inmiddels uitgevoerd. Het bekalken met steenmeel moet nog gebeuren. Door de werkzaamheden zijn een aantal zandwegen stuk gereden. Dit geeft overlast voor sommige gebruikers. Een deel van de menroutes is tijdelijk afgesloten. Zodra de weeromstandigheden het toelaten zullen de wegen weer worden opgeknapt.

In het Noordelijk bosdeel van het Dwingelderveld begint Staatsbosbeheer in 2021 met het dempen van sloten. Deze zijn omstreeks 1925 gegraven om een lager, nat heide- en veengebied te ontwateren om bos aan te leggen. Nu wordt de natuurlijke grondwaterstand weer hersteld, een proces dat al in 2003 begonnen is. Eerst worden langs de sloten werkstroken gemaakt. Het hout dat hierbij vrijkomt wordt versnipperd en later afgevoerd.