Werkzaamheden bij het Holtveen


Aan de oostzijde van het Commissaris Cramerpad bij Kraloo ligt een gebied dat oorspronkelijk een onderdeel vormde van het Holtveen. Het is een verdroogde laagte en een hoger gelegen grasland (ook wel ponyland genoemd). Staatsbosbeheer voert daar werkzaamheden uit om de oorspronkelijke situatie te herstellen.

In 1993 is aan de andere kant van het Commissaris Cramerpad een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. De natte laagte werd daar hersteld en de waterstand in het Holtveen verhoogd. Een diepe sloot werd grotendeels gedempt.

Nu is dus het gebied aan de oostzijde van het fietspad aan de beurt. Bij het grasland staat een eikenbos met vrijstaande eiken. Enkele daarvan zijn heel mooi van vorm met takken tot bijna op de grond. Staatsbosbeheer heeft een deel van de overige bomen geveld om deze karakteristieke bomen meer ruimte te geven.

Het grasland zal grotendeels worden geplagd. Hierdoor ontstaan er omstandigheden waardoor de begroeiing die er van nature thuishoort weer kan terugkomen: heideplanten met daartussen bijzondere bloemen, zoals het kleine gele plantje tormentil en het zeer zeldzame paarse heidekartelblad.

Veel mensen genieten nu al van dit gevarieerde gebied met uitzicht over de uitgestrektheid van het Dwingelderveld.