Noordrand Dwingelderveld natter


Natte laagten kwamen van oudsher voor in grote delen van het Dwingelderveld. Maar vanaf 1910 werden sloten en greppels gegraven om het gebied te ontwateren. Hierdoor konden bomen worden aangeplant om in de toekomst hout te kunnen oogsten. Zo verdroogden en verdwenen deze natte plekken. Nu is Staatsbosbeheer bezig om ze weer terug te krijgen, omdat ze zeer waardevol en belangrijk zijn voor de Drentse natuur.

Dit herstelwerk begon al in 2003. Toen werden sloten en greppels in het noordelijk deel van het Dwingelderveld gedempt. Hier ligt een laagte die oorspronkelijk bestond uit dopheide en veen.

Water is enorm belangrijk voor de natuur in het Dwingelderveld. Het Dwingelderveld kenmerkt zich door natte heide en de vele vennen en veentjes. Keileem en andere ondoorlatende lagen in de bodem zorgen ervoor dat het regenwater hier vrij hoog staat. Dit soort landschappen vond je meer in Drenthe, maar daar is door ontginning en bosaanplant weinig meer van over.

Het gebied waar het plankenpad ligt (de witte wandelroute vanuit Spier) is een mooi voorbeeld van hoe de natte natuur zich herstelt. Alleen het meest noordelijk deel was nog niet klaar. Eind 2020 is Staatsbosbeheer daar gestart met het kappen van stroken langs de sloten om die vervolgens te kunnen dempen. Hierdoor blijft ook dit deel natter en is het water langer beschikbaar voor de natuur in het Dwingelderveld.