Boek over de redding van het Dwingelderveld


Begin april verscheen een nieuw boek van journalist Axel Wiewel, die al eerder een boek over het Dwingelderveld heeft geschreven. Het nieuwe boek heeft als titel 'De redding van het laatste grote natte heideveld van Nederland'. Het beschrijft hoe de natuurbescherming zich vanaf 1905 ontwikkelde, hoe Natuurmonumenten ontstond en hoe het Dwingelderveld dankzij de inzet van mensen als Jac. P. Thijsse behouden bleef voor het nageslacht.

In de jaren voorafgaand aan de oprichting van Natuurmonumenten groeide de economie steeds sterker. Door ontwikkelingen als de werkverschaffing en diverse grote ruilverkavelingen gingen waardevolle landschappen in het hele land verloren. Jac. P. Thijsse, een van de oprichters van Natuurmonumenten, en vele gelijkgestemden verzetten zich daartegen en wisten veel natuur te redden. Zo ook – zij het met grote moeite - het laatste grote natte heidegebied in Zuidwest-Drenthe, in het huidige Nationaal Park Dwingelderveld.

Tegelijk met het verschijnen van het boek wordt in het Dwingelderveld een 13 km. lange gemarkeerde wandelroute geopend, die de naam van Jac. P. Thijsse draagt. Het boek is te koop in de reguliere boekhandel en in bezoekerscentrum Dwingelderveld, waar ook de Jac. P. Thijsse Wandelroute verkrijgbaar is.