'Plankenpad' Spier populair


Boswandeling Spier, de witte route route van 5,5 km die start bij Natuurpoort Spier, is op dit moment één van de drukst belopen routes in het Dwingelderveld.

In 2005 heeft er in dit deel van het Dwingelderveld een inrichtingsproject plaatsgevonden. Doel was herstel van de waterhuishouding en het productiebos omvormen naar een natuurlijker bos met een hoog aandeel inheemse boomsoorten. Nu, ongeveer 15 jaar later,  wordt de route veel op sociale media genoemd als de plankenpad route. In de route ligt ongeveer 270 m. aan planken om in bepaalde jaargetijden natte delen te overbruggen.