Werkzaamheden Dwingelderveld


In september begint Natuurmonumenten met het verwijderen van opslag uit de heide en het bekalken van delen van de heide. Later dit jaar wordt er ook nog gechopperd en gemaaid.

Het verwijderen van opslag is nodig om de heide open te houden, en te voorkomen dat de heide dichtgroeit met bomen. Het doel van bekalken is om de zuurgraad van de bodem omhoog te brengen richting de oorspronkelijke waarden. Hierdoor krijgen karakteristieke heide bloemen en planten weer een kans.

Chopperen is een tussenvorm tussen plaggen en maaien. Natuurmonumenten heeft ervoor gekozen om niet meer te plaggen op het Dwingelderveld, omdat met het plaggen de volledige bodemlaag wordt weggehaald, inclusief de belangrijke humuslaag. Chopperen is het weghalen van de toplaag, waardoor de onderliggende humuslaag intact blijft.


Heide wordt gemaaid