Werkzaamheden Natuurmonumenten in Anserdennen


In de herfst gaat Natuurmonumenten bezig met het heidestukje ten noordoosten van de voormalige camping de Wiltzangh.

Langs de randen van dit veldje worden bomen en struiken verwijderd om de struikheide meer ruimte en licht te geven. Dit is gunstig voor dieren zoals de adder, levendbarende hagedis en bepaalde zeldzame vlindersoorten, zoals de kommavlinder.

Het bos langs de rand wordt minder donker. Bomen die nu door opgeschoten, jonge bomen worden verstikt en beschadigd worden vrijgezet en kunnen zich daardoor verder ontwikkelen.

Het uitgedunde bos laat meer licht door waardoor op de bosbodem meer soorten planten kunnen groeien.


Levendbarende hagedis

Kommavlinder