Stilste plek van Nederland


Het Dwingelderveld in de provincie Drenthe is het ‘Stilste gebied van Nederland’. Dat maakte boswachter Arjan Postma donderdag 17 september, namens de jury van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), bekend bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam als prijs een ‘stiltebankje’ in ontvangst die in het Dwingelderveld een mooie plaats heeft gekregen

De provincies Limburg (Asbroekheide) en Overijssel (Haaksbergerveen) behoorden tot de mede genomineerden. Alle drie provincies lieten zeer lage decibel waarden zien in hun aangemelde stille gebieden. Het feit dat provincie Drenthe vrijkomende grond heeft gebruikt voor de aanleg van een  geluidswal om het geluid in het nabij liggende stiltegebied/natuurgebied te verminderen weegt zwaar in de ogen van de jury. Het geeft blijk van actiegericht beleid. Ook vindt de jury dat uit het actieplan van deze provincie blijkt dat maatregelen om het verkeerslawaai te verminderen teneinde de rust en stilte in natuur- en stiltegebieden te behouden, hoog op de agenda staan.

Verkiezing

De Nederlandse Stichting Geluidshinder schreef verkiezing ‘Stilste gebied van Nederland’ uit in het kader van haar 50-jarig bestaan. De NSG zet zich onafgebroken in voor de bestrijding van lawaai ter bevordering van een goed leefmilieu. Hoe kunnen we lawaai verminderen maar beter nog: voorkomen? In deze wetenschap realiseert de Stichting zich dat het van groot belang is om de stilte, daar waar die nog voelbaar aanwezig is, zo goed mogelijk te beschermen.

De provincies hebben als taak om stiltegebieden te creëren en de rust en stilte daar te handhaven. Dat bracht ons op het idee om op zoek te gaan naar het stilste gebied van Nederland. Waar ligt het stilste gebied? Daarom is aan alle provincies gevraagd om daarnaar, binnen hun werkgebied, op zoek te gaan.