Dwingelderveld populairste natuurgebied van Drenthe

Nationaal Park Dwingelderveld is het populairste natuurgebied van Drenthe. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau NBTC-NIPO in opdracht van Staatsbosbeheer heeft laten uitvoeren. Het onderzoek concentreerde zich op vragen zoals wie in 2015 de Drentse natuurgebieden bezochten, waarom, wat zij er van vonden en hoeveel zij bij die bezoeken besteed hebben.

Het aantal unieke bezoekers aan de 35 gedefinieerde gebieden bedraagt bijna 3 miljoen per jaar. De waardering van de natuurgebieden scoort daarbij een 8-. Gemiddeld besteedde men per bezoek 8,44 euro.
Het meest bezochte natuurgebied van Drenthe is NP Dwingelderveld met 609.000 unieke bezoekers; Op de tweede plaats staat het Drouwenerzand (585.000), op 3 Veenhuizen/Fochteloërveen (477.000), NP Drents-Friese Wold op 4 (469.000), en Boswachterij Gieten-Borger op 5 (353.000).

Het onderzoek is uitgevoerd met cofinanciering van de Provincie Drenthe en het Recreatieschap en omvat vrijwel alle natuurgebieden in Drenthe; ook die in beheer zijn bij Natuurmonumenten en het Drents Landschap. Het onderzoek werd uitgevoerd onder bijna vierduizend geënquêteerden. Een persoon die een gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde aantallen slechts één keer meegeteld.

Het onderzoeksrapport is als pdf te downloaden via de website van Staatsbosbeheer.