Nieuwsbrief juli 2016


nieuwsbrief_header_dwingelderveld

Nieuwsbrief juli 2016

Omleiding Anserveld: let op de borden

In het Anserveld geldt vanaf maandag 1 augustus een omleiding voor fietsers en wandelaars. Het afvoeren van hout dat eerder werd gekapt wordt dan hervat. De aannemer zal proberen om het hout zoveel mogelijk af te voeren via een noordelijke route, zodat recreanten er minder hinder van ondervinden. Ter plaatse wordt de omleiding met borden aangegeven.

Dwingelderveld populairste natuurgebied van Drenthe

Nationaal Park Dwingelderveld is het populairste natuurgebied van Drenthe. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau NBTC-NIPO in opdracht van Staatsbosbeheer heeft laten uitvoeren. Het onderzoek concentreerde zich op vragen zoals wie in 2015 de Drentse natuurgebieden bezochten, waarom, wat zij er van vonden en hoeveel zij bij die bezoeken besteed hebben.

Staatsbosbeheer deed weer mee aan KUNA

Staatbosbeheer heeft opnieuw een bijdrage geleverd aan het KUNA Festival dat van 21 tot en met 24 juli in Lheebroek werd gehouden. Veel belangstelling was er voor het tijdelijke Blotevoetenpad, de Voelboom en voor het Bijlsteel hangen. Veel kinderen zijn in het nest gefotografeerd. Ook konden kinderen plakjes hout zagen en verven, dit paste goed bij het Thema Kunst en Natuur.

Omgeving Boslounge heet nu Natuurpoort Spier

Na een relatief natte winter heeft Staatsbosbeheer in het voorjaar van 2016 in veel Drentse natuurgebieden een flinke slag gemaakt met het verbeteren, vervangen en opknappen van voorzieningen. Denk daarbij aan bankjes, informatiepanelen, parkeerplaatsen, picknickplekken en fiets/wandelpaden.

Beleef de Natuurtheatervoorstelling “Kudde!” mee

Van 2 tot en met 11 september wordt in het Dwingelderveld de Natuurtheatervoorstelling “Kudde” gespeeld. Een verhaal over een moedige man die besluit de kudde te verlaten. Een sprookje voor volwassenen over de moed die het vergt om te worden wie je werkelijk bent.

Planten monitoren met drone

De boswachter monitoring van Staatsbosbeheer in het Dwingelderveld is bezig met het monitoren – het noteren welke soorten op welke locaties in welke aantallen voorkomen - van planten in het Dwingelderveld. Hiervoor maakt hij op sommige kwetsbare terreinen gebruik van een drone om met de gemaakte luchtopnames de verspreiding van bepaalde soorten te kunnen vastleggen. De resultaten van deze nieuwe manier van monitoren zijn volgens Staatsbosbeheer “veelbelovend”.

Zomervakantie-activiteiten Nm/BC

In de zomerperiode tot en met 30 augustus is er iedere dag van alles te beleven bij bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen.

Geluidswal met ecoduct A28 wint Harry de Vroome Penning

De Harry de Vroome-penning 2016 is door Het Drentse Landschap uitgereikt aan de geluidswal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Nationaal Park Dwingelderveld.

Wandelen zonder moe te worden

Het Dwingelderveld verkennen vanuit je luie stoel; dat kan binnenkort dankzij een unieke samenwerking tussen Natuurmonumenten en Google.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief van het Nationaal Park Dwingelderveld verschijnt minimaal vier keer per jaar.

Met medewerking van: Albert Henckel, Hans Kruk, (Staatsbosbeheer), Olga de Lange, (Natuurmonumenten).
Samenstelling en eindredactie: Axel Wiewel

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich op deze pagina afmelden.