Boswachter Olga de Lange (Natuurmonumenten): 'Natuurproject Anserveld wordt later afgerond'


De afronding van het Natuurproject Anserveld laat nog even op zich wachten. Door de aanhoudende regen kan het project niet voor het broedseizoen worden afgerond. Doordat de bodem te langzaam opdroogt, kunnen de gezaagde bomen voorlopig niet worden afgevoerd, ook vanwege de kwetsbaarheid van een deel van het gebied. Daar liggen oude karresporen en een eeuwenoud Celtic Field. De bomen zijn gezaagd om de heide en de natte slenken ter plekke te herstellen.

img_3548-baw-crop-np480

‘De aanwezigheid van historische raatakkers die 5.000 jaar geleden werden aangelegd, maakt dat we extra voorzichtig te werk moeten gaan,’ vertelt Natuurmonumenten-boswachter Olga de Lange (foto boven). ‘Het gebruik van zware machines is niet aan de orde, zeker niet als de bodem zo drassig is. De kans is groot dat vogels nesten bouwen in de opgestapelde bomen.

_axw6674b-crop-np320

Nationaal Park. Anserveld te nat voor afvoeren houtkap. Foto: Axel Wiewel.

Als we de bomen nu verwijderen, wordt de heidebodem kapot-gereden. We laten ze daarom het hele voorjaar en in de zomer liggen. De meeste bomen worden ter plekke versnipperd en afgevoerd naar een energiecentrale. Een klein deel daarvan gaat naar een zagerij,' vertelt Olga de Lange.
De aanhoudende regen van de afgelopen tijd heeft het wandelpad tussen de Anserdennen en de Davidsplassen gedeeltelijk onbegaanbaar gemaakt. Dit pad, onderdeel van de lange wandelroute vanuit het bezoekerscentrum, staat gedeeltelijk onder water. Natuurmonumenten wil nu ook dit deel laten ophogen, maar dat kan pas als het water is gezakt. Momenteel word gewerkt aan een aangepaste route, die wordt aangegeven met informatiekastjes.

Boswachter De Lange heeft vertrouwen in een goede oplossing voor de route die nu deels onder water staat. 'Die gaan we ophogen. In de voorde, een natte oversteek in het Anserveld, komen stapstenen om wandelaars met droge voeten naar de overkant te helpen.'

_axw6641b-crop-np480
Nationaal Park. De voorde in het Anserveld. Foto: Axel Wiewel.

Het water uit het Dwingelderveld stroomt langzaam af en verlaat deels via het Anserveld het gebied. Delen van het Anserveld zijn daardoor veranderd in grote plassen. Daarmee wordt voorkomen dat het water te snel naar lager gelegen landbouwgronden en Meppel stroomt en daar wateroverlast veroorzaakt. In het Anserveld kan in totaal 285.000 kubieke meter water worden vastgehouden.

Share Facebook Twitter Email
afdrukken