Staatsbosbeheer werkt aan ecoduct en omgeving


Staatsbosbeheer is begonnen met de afronding van de inrichting rond het ecoduct over de Rijksweg A28. Aan beide zijden van deze natuurbrug zullen enkele kleine stukjes bos worden gekapt, om de verbinding tussen Terhorster Zand en het Dwingelderveld verder te verbeteren.

foto-a.-henckel-ecoduct-dwingelderveld.-2015-baw-np480

De laatste klussen die nu geklaard worden zijn het verder openmaken van de verbinding naar het ecoduct. Aan de kant van het Terhorster Zand wordt een klein stuk lariksbos gekapt, waardoor er een open verbinding met het achterliggende heideterrein ontstaat. Aan de westzijde wordt de uitloop vanaf het ecoduct eveneens doorgetrokken door een perceel met lariks. Hierdoor ontstaat er een goede verbinding met het Witte Veen.

Wildcamera's geplaatst

Bovenop het ecoduct zijn enkele wildcamera’s geplaatst om de overtrekkende dieren te kunnen tellen. Met een ingenieus detectiesysteem worden zelfs adders en levendbarende hagedissen geteld. De trend die al vroeg was gezet heeft zich doorgezet. Konijnen, dassen, vossen, reeën, hazen, bunzing  en marters maken frequent gebruik van de nieuwe verbinding.

Naast een doorgang van ruim vijftig meter breed, voor allerlei grote en kleine landdieren heeft dit ecoduct verspreid over de hele lengte een aantal poelen en plassen. Via deze natte verbinding kunnen kikkers, adders en salamanders veilig oversteken.

a-a.a.-henckel-2015-12-23-leegpompen-slenk-terhorst-ecoduct-baw-crop-np320

Verschillende vennen aan de oostzijde van het ecoduct stonden de afgelopen tijd te lang vol water. De oorspronkelijke bedoeling van de plannenmakers bij de aanleg van het ecoduct was dat water alleen in de diepere delen van de vennen zou blijven staan, en dat zich daar omheen heidevegetatie zou ontwikkelen.
Er is nu eerst een tijdelijke oplossing uitgevoerd door het boren van gaten van zo’n 50 m diep door het keileem. In die gaten zijn buizen met grind geplaatst. Het nemen van een definitieve maatregel duurt nog even wat langer. Daarna zullen de buizen er uit worden gehaald en de gaten worden afgedicht.