Staatsbosbeheer herstelt natte laagtes


In het project "Op weg naar een ander bos" wordt productiebos, dat vooral bestaat uit uitheemse boomsoorten zoals lariks, douglas en fijnspar, geleidelijk getransformeerd tot een meer natuurlijk bos. Eerst wordt de ondergroei verwijderd, daarna worden de grotere bomen geveld. Door het dempen van sloten krijgt het grondwater weer het meer natuurlijke peil dat hoort bij dit deel van het Dwingelderveld.

Het versnipperde hout ligt sinds enkele weken op een bult aan de N855. Dit hout wordt binnenkort afgevoerd en als biomassa verwerkt voor het opwekken van groene stroom.

Op weg naar een ander bos. Foto: Staatsbosbeheer, Albert Henckel.


Op weg naar een ander bos

Het project "Op weg naar een ander bos" is een natuurherstelproject, waarbij de boswachterij gefaseerd volgens de nieuwste inzichten van het bosbeheer wordt ingericht. In 2003 werd met de eerste fase van dit project begonnen.

Een van de doelen is om een eind te maken aan de monocultuur van naaldbomen die niet oorspronkelijk in dit gebied voorkomen, en meer ruimte te geven aan eik, beuk en berk.

De verwachting is dat in de laagste delen van het bos in de loop der jaren een veenachtig landschap ontstaat waarin amfibieën gedijen, en natte heide tot ontwikkeling komt...