Dwingelderveld..... nog groter en stiller

Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied. U vindt hier zeldzame dieren en planten. De betrokken overheden en beheerders willen de natuur in dit gebied beschermen en herstellen, zodat de kwaliteit van de natuur optimaal wordt. Dat is niet alleen prettig voor de dieren en planten in het gebied, maar ook voor omwonenden en toeristen. Want zo kunnen zij genieten van een prachtig natuurgebied!

Investeren in de natuur

De provincie Drenthe, gemeenten, terreinbeheerders en het waterschap Reest en Wieden hebben de handen ineen geslagen om samen het Dwingelderveld te herinrichten. De voormalige landbouwgrond van het Noordenveld, in het hart van het Nationaal Park, verandert in natuur. De bovenste laag van de bodem is afgegraven, zodat zich hier zich weer natte heide kan ontwikkelen. Daarmee is het totale heidegebied nog groter geworden. Door de afgegraven grond te verwerken in een geluidswal langs de A28, is het gebied ook stiller geworden. Omdat er geen landbouwgrond meer in het gebied ligt, zijn de sloten dicht en gegooid en heeft het gebied weer zijn natuurlijke afwatering gekregen. Ook voor recreanten is het gebied aantrekkelijker geworden. Er zijn nieuwe paden voor recreanten, waaronder een familiepad dat ook bruikbaar is voor rolstoelers. In het inrichtingsplan staan alle doelen en maatregelen beschreven.
Om het Dwingelderveld te verbinden met het centrale deel van Drenthe is er een ecoduct aangelegd over de A28 ter hoogte van het Ter Horsterzand. Klik hier voor een banner (pdf, 3.5 MB) van het project.

artist impression geluidswal

Een artist impression  van de zuidelijke geluidswal, waar de A-28 dicht langs het Holtveen (rechts) loopt...

luchtfoto geluidswal holtveenslenk

Luchtfoto 2014 zuidelijke geluidswal. Net na de aanleg

Life bijdrage

logo_life_high_resolution_2

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financierings-instrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.

De eerste resultaten zichtbaar

Betrokken partijen

Aan het project Inrichting Dwingelderveld werken mee de provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap Reest en Wieden, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingelderveld en de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe. Zij zijn vertegenwoordigd in de Bestuurscommissie Dwingelderveld, die verantwoordelijk is voor het project. Ook de Europese Commissie erkent de waarde van dit project. Er is uit het LIFE-fonds € 3,9 miljoen subsidie beschikbaar gesteld, omdat de maatregelen een positief effect hebben op de groei van natte heide en de vorming van veen.

Meer weten?

Op deze website kunt u veel informatie vinden. Voortgangsinformatie in gewone mensentaal vindt u in de Veldspraak vanaf nummer 1 2008 en de laatste informatie staat in de Veldwijzers van 2016. Zie de Veldwijzer.

Op de websites van de betrokken partijen vindt u ook informatie over onderdelen van dit project.