Natuurmonumenten houdt rekening met natuurwaarden


In het Anserveld is Natuurmonumenten begonnen met het herstellen van het waardevolle, natte heidegebied, zoals dat er in de jaren '20 van de vorige eeuw lag.

Nieuwe kansen voor struikheide, dopheide en bijzondere planten

Sinds die tijd werd het Anserveld steeds meer overwoekerd door bos. Om het gebied in de oorspronkelijke staat terug te brengen, is nu begonnen met het herstel van het watersysteem. Daartoe moet een flink aantal bomen worden gekapt. Natuurmonumenten houdt bij de uitvoering zorgvuldig rekening met flora, fauna en andere waarden in het gebied.

Natuurmonumenten is sinds 2014 eigenaar van dit gebied en wil hier weer een gevarieerde heidegebied ontwikkelen. Naast struikheide en dopheide krijgen bijzondere soorten een kans, zoals snavelbies, zonnedauw, lavendelheide en klokjesgentiaan.

488d1439d40509e10a661226123e633a

Sporen uit de Romeinse tijd

In het gebied zijn restanten van raatakkers, een akkersysteem uit de Romeinse tijd, en oude karrensporen aangetroffen. Om tijdens de kapwerkzaamheden zorgvuldig met deze cultuurhistorische waarden om te gaan is advies ingewonnen van een archeoloog.

Een deel van de kapwerkzaamheden is vóór het broedseizoen uitgevoerd. De verdere inrichting van het gebied staat pas in een later stadium gepland, vermoedelijk aan het eind van de zomer. Dit project wordt ondersteund door waterschap Reest en Wieden, provincie Drenthe en Europa (LIFE).