Waterberging video


Met het inrichtingsplan Dwingelderveld is ook een belangrijke stap in de waterbergingsopgave gezet.

Het waterschap Reest en wieden heeft een korte film gemaakt over de veranderingen en het effect daarvan op de waterbergingsopgave