18 stuwen geplaatst in Dwingelderveld


In Nationaal Park Dwingelderveld is deze week de laatste van achttien stuwen geplaatst. Dat gebeurde als onderdeel van het herinrichtingsproject waaraan de afgelopen drie jaar is gewerkt. Deze stuw werd geplaatst in het Achterlandse Veen. Het is een van de maatregelen die waterschap Reest en Wieden heeft genomen om de verdroging in het Dwingelderveld te stoppen.

Reest en Wieden is al sinds 2003 bezig met de verbetering van de waterhuishouding in het Dwingelderveld. De oorzaken van verdroging zijn grotendeels opgeheven. Zo werd een watergang gedempt, en veel sloten. Daarnaast werd het oorspronkelijke slenkenpatroon hersteld. Slenken zijn natte laagtes die langzaam overtollig regenwater afvoeren. Voor het dagelijkse waterbeheer zijn stuwen geplaatst. Deze knijpstuwen houden het water vast. Zij zorgen er voor dat het gebied niet meer verdroogt en er 1.250.000 m3 water kan worden vastgehouden.

Dankzij deze en andere maatregelen is het gebied is nu ingericht om regenwater vast te houden bij extreem natte weersomstandigheden. Het regenwater blijft in het gebied totdat de Wold Aa en de Oude Vaart weer ruimte hebben om het water te verwerken. Dit voorkomt niet alleen overlast in de directe omgeving maar is effectief tot en met Meppel.