Ontdek nieuwe natuur van Kloosterveld


Wie was er nog nooit in het Kloosterveld? Zo vlak na het afsluiten van de herinrichting van het Dwingelderveld zijn dat nog heel wat mensen. Het is nog nauwelijks bekend dat er “achter” Bezoekerscentrum Dwingelderveld een gebied ligt waar recreanten en vakantiegangers heerlijk kunnen struinen...

Vanaf het bezoekerscentrum loopt een wandelpad over de dijk die het Kloosterveld omsluit. Een deel van het gebied is omrasterd. Daar zijn geen vaste paden en kunnen natuurliefhebbers vrij op ontdekkingstocht. Honden mogen alleen mee als ze zijn aangelijnd.

Oog in oog met kraanvogels

In het Kloosterveld kun je voor aardige verrassingen komen te staan. Soms staan bezoekers oog in oog met kraanvogels, die zich meestal ver van recreanten houden. Voor vogels is het gebied sowieso aantrekkelijk. Op en langs de vennen zitten ganzen, eenden en steltlopers zoals kievit en witgatje. Wanneer er meer begroeiing komt, verschijnen veldleeuwerik, graspieper en roodborsttapuit. . Op de afgegraven bodem ontwikkelt zich natuur met heide, vennen en bosjes. In het begin komen er pionierplanten op, zoals mossen, heidespurrie en zonnedauw. Na enkele jaren komen de dophei, struikhei en allerlei grassen. Met wat geluk ook klokjesgentiaan en heidekartelblad. Zelfs de jeneverbes kan terugkomen.

Opvanggebied tijdens extreme neerslag

Het Kloosterveld werd ooit ontgonnen tot landbouwgrond en is in 2013 “teruggegeven” aan de natuur. De landbouwgrond is grotendeels afgegraven en er is een dijk om het gebied aangebracht.  In het - nu nog vrij kale - Kloosterveld wordt regenwater uit het Dwingelderveld vastgehouden. Het stroomt geleidelijk het gebied uit. Na veel regen kan het gebied volledig onder water komen te staan. Hierdoor kan het nabije Meppel droge voeten houden.