Geluidswal wordt ' ingezaaid' met heidezaad


De herinrichting van het Dwingelderveld zit er bijna op. Na een lange periode waarin ontgraven landbouwgrond uit het Dwingelderveld is verwerkt tot een geluidswal langs de A28, is de klus nu bijna afgerond. Deze week gaan de laatste kuubs grond naar het zuidelijke deel van de wal, tussen Spier en Ruinen. Een deel van de wal wordt ingezaaid met heide.

Op de geluidswal wordt een laag lemig zand opgebracht, daarna wordt er een mengsel van heidezaden, heideplagsel en water over de geluidswal gespoten...
Heide groeit niet op de oude bouwvoor uit het Noordenveld, omdat die grond veel te veel voedingsstoffen bevat. Daarom wordt er eerst een laag lemig zand, zonder voedingsstoffen, op de geluidswal aangebracht. Daarna komt er heide op. Dit gebeurt door middel van hydroseeding, een speciale zaaimethode waarbij een mengsel van heidezaden, heideplagsel en water onder hoge druk over de geluidswal wordt gespoten.

815bedc2c37f1e1476e9b689d16b280d

Dit mengsel vormt een ideaal kiembed voor de heidezaden en beschermt tevens tegen winderosie. De heide heeft enkele jaren nodig om zich goed te ontwikkelen. Zaden van laagblijvende grassen worden bijgemengd om snel een gesloten vegetatie te krijgen die het zand vastlegt. De heideplanten zullen geleidelijk de overhand krijgen en de geluidswal een paars aanzien geven. Dit geeft passerende automobilisten straks een beeld van het prachtige gebied dat erachter ligt: Nationaal Park Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa!