Vergunning wet natuurbescherming


Hoger beroep tegen vergunning Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard

De Raad van State - de hoogste algemene bestuursrechter - heeft besloten dat het hoger beroep van De Woudreus tegen de Natuurbeschermingswetvergunning ongegrond is. Hiermee is, voor wat betreft de Natuurbeschermingswet, een einde gekomen aan deze procedure. Eerder deze maand werd de Woudreus door de rechtbank in Assen ook al in het ongelijk gesteld in de beroepsprocedure op grond van de Flora- en Faunawet.
Lees de gehele uitspraak van de Raad van State hier (pdf, 54 kB).