Planning en procedures


Gedeputeerde staten van Drenthe hebben de Bestuurscommssie Dwingelderveld, op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, vergunning verleend voor de uitvoering van het Inrichtingsplan.
Lees hier het besluit. (pdf, 41 kB)

Voor de uitvoering van het project heeft het Inrichtingsplan diverse procedures doorlopen. Vergunningen en ontheffingen zijn afgegeven. Over de afgelopen procedure kunt u hier meer lezen. (pdf, 89 kB)

Voor de verschillende procedures was een globale tijdbalk in elkaar gezet.
Deze tijdbalkvindt u hier (pdf, 489 kB).